Pedro Casariego, nominat als premis Bernt Johansson per la seva contribució al congrés Nordic Steel 2019

10/09/19
Comparteix aquesta informació

El subdirector de UIC Barcelona School of Architecture concorre amb una recerca publicada recentment en la revista de segon quartil Steel Construction

Pedro Casariego, nominat als premis Bernt Johansson per la seva contribució al congrés Nordic Steel 2019

El subdirector acadèmic i de professorat de UIC Barcelona School of Architecture, Pedro Casariego, ha estat nominat pel Comitè del Congrés Internacional d’Enginyeria Nordic Steel 2019, que tindrà lloc a Copenhaguen (Dinamarca) entre el 18 i el 20 de setembre, per als “Bernt Johansson Outstanding Paper Awards”. La seva contribució competirà pel premi amb vuit investigacions més de diferents països.

Així mateix, el Comitè del Congrés ha sol·licitat a Pedro Casariego una ampliació de la seva investigació per a la revista de quartil 2 de l’SJR Steel Construction, la qual s’ha publicat en format paper recentment.

L’article, que porta per títol “Compression behaviour of cold formed steel trapezoidal sheeting with transverse corrugations”, se centra en l’anàlisi d’arcs estructurals obtinguts per embotició a partir de panells nervats d’acer conformat en fred. Es tracta d’arcs que es construeixen a partir d’un procés d’embotició de xapes d’acer de reduït gruix (entre 0.6 mm i 1.2 mm) i que permeten cobrir llums de fins a 9 metres. 

Són arcs molt eficients atès que una vegada obtinguts a la fàbrica es traslladen a l’obra i es col·loquen directament sobre les bigues principals d’una coberta, de manera que no necessiten biguetes, la qual cosa redueix el cost de material i mà d’obra. Són arcs autoportants, fàcils d’executar en l’obra i molt econòmics.

“El problema d’aquests arcs és que el procés d’embotició, necessari per doblar la xapa, canvia les propietats efectives originals, per la qual cosa no és possible saber el comportament del perfil corbat ni la seva resistència”, explica el professor. L’article analitza mitjançant el mètode dels elements finits l’efecte de l’embotició quan el perfil és sol·licitat a compressió pura.