Ana María
ACOSTA
GONZÁLEZ
Extensió: 
Fotografia del professor