Johanna Karina
ACOSTA
IBARRA
Extensió: 
Fotografia del professor