Asunción
ACOSTA
PEREIRA
Extensió: 
Fotografia del professor