AGUILAR RUIZ, Antoni

Dr.
Antoni
AGUILAR
RUIZ
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutor universitari clínic
Extensió: 
aaguilar@uic.es
Fotografia del professor