Francisco
ALAMEDA
QUITLLET
Extensió: 
Fotografia del professor