Jordi
ALBA
GRANADOS
Extensió: 
Fotografia del professor