Alberto
ALBACETE
RADALGA
Extensió: 
Fotografia del professor