ALCARAZ SERRANO, Victoria

Gda.
Victoria
ALCARAZ
SERRANO
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Fisioterapia
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
valcaraz@uic.es
Fotografia del professor