ALLUÉ ORDUÑA, Natalia

MsU
Natalia
ALLUÉ
ORDUÑA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Associada
Extensió: 
nallue@uic.es
Fotografia del professor