ALONSO SANTAMARIA, Carlos

Sr.
Carlos
ALONSO
SANTAMARIA
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
calonso@uic.es
Fotografia del professor