BLANES CABANES, Perfecto

Sr.
Perfecto
BLANES
CABANES
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
pblanes@uic.es
Fotografia del professor