BOSCH CANALS, Joan Maria

Sr.
Joan Maria
BOSCH
CANALS
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
joanbosch@uic.es
Fotografia del professor