BOSCH CARRERA, Antoni

Sr.
Antoni
BOSCH
CARRERA
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
abosch@uic.es
Fotografia del professor