BUXADÉ VILLALBA, Jorge

Lc.
Jorge
BUXADÉ
VILLALBA
Facultat de Dret
Departament de Dret
Associat
Extensió: 
jbuxade@uic.es
Fotografia del professor