EIROA OROSA, Francisco José

Dr.
Francisco José
EIROA
OROSA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laborador docent extern
Extensió: 
fjeiroa@uic.es
Fotografia del professor