ELIZALDE MONTAGUT, Javier

Sr.
Javier
ELIZALDE
MONTAGUT
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laborador docent extern
Extensió: 
jelizalde@uic.es
Fotografia del professor