ENRICH PLANELL, Marcel

Sr.
Marcel
ENRICH
PLANELL
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
menrichp@uic.es
Fotografia del professor