Pedro
ESCANEZ
GONZALEZ
Extensió: 
Fotografia del professor