Maria Ester
ESCUDERO
GRAO
Extensió: 
Fotografia del professor