Ana
ESQUEIRA
SAMPAYO
Extensió: 
Fotografia del professor