GARCIA-TORRENT CARBALLO, Ramon

Sr.
Ramon
GARCIA-TORRENT
CARBALLO
Facultat de Dret
Departament de Dret
Associat
Extensió: 
rgarciatorrent@uic.es
Fotografia del professor