HERMOSA ALÒS, Cristian

Sr.
Cristian
HERMOSA
ALÒS
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associat
Extensió: 
chermosa@uic.es
Fotografia del professor