JANÁRIZ ROLDÁN, Joan

Sr.
Joan
JANÁRIZ
ROLDÁN
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laborador docent extern
Extensió: 
jjanariz@uic.es
Fotografia del professor