María Teresa
JIMÉNEZ
DÍAZ
Extensió: 
Fotografia del professor