JIMÉNEZ HIDALGO, Francisco

Sr.
Francisco
JIMÉNEZ
HIDALGO
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Fisioterapia
Col·laborador docent extern
Extensió: 
fjimenez@uic.es
Fotografia del professor