Ignasi
JÜRGENS
MESTRE
Extensió: 
Fotografia del professor