LI CALZI SANGUINETTI, Nicolás

Sr.
Nicolás
LI CALZI
SANGUINETTI
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Departament d'Arquitectura
Col·laborador docent extern
Extensió: 
arq.licalzi@uic.es
Fotografia del professor