ORTEGA FLORENSA, Laia

Sra.
Laia
ORTEGA
FLORENSA
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associada
Extensió: 
lortegaf@uic.es
Fotografia del professor