Ramon
QUINTANO
RUIZ
Extensió: 
Fotografia del professor