QUINTANO RUIZ, Ramon

Sr.
Ramon
QUINTANO
RUIZ
Facultat de Dret
Departament de Dret
Col·laborador docent extern
Extensió: 
rquintano@uic.es
Fotografia del professor