SOLANS BLASCO, Miquel

Dr.
Miquel
SOLANS
BLASCO
Facultat de Dret
Departament de Dret
Associat
Extensió: 
5027
msolans@uic.es
Fotografia del professor