SOLANS BLASCO, Miquel

Dr.
Miquel
SOLANS
BLASCO
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Ajudant doctor
Extensió: 
5027
msolans@uic.es
Fotografia del professor