Enrique Rovira-Beleta participa en la redacció del Llibre blanc de l’esport de persones amb discapacitat a Espanya

26/03/19
Comparteix aquesta informació

Es tracta d’un estudi interdisciplinari en què s’ofereix informació actualitzada sobre la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat a Espanya 

Enrique Rovira-Beleta participa en la redacció del Llibre blanc de l’esport de persones amb discapacitat a Espanya
©Arisa Chattasa_Unsplash

Enrique Rovira-Beleta, professor de UIC Barcelona School of Architecture i director del Postgrau en Accessibilitat i Disseny per a Tothom, ha publicat el capítol “Accessibilitat en la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat: diagnòstic”. Aquest estudi es va presentar el 5 de març a la seu del Consell Superior d’Esports, a Madrid. 

En aquesta publicació es fa una anàlisi exhaustiva de la situació de partida i es proposen actuacions en termes de polítiques i estratègies públiques per millorar l’accés, l’extensió i gaudi de l’esport com un bé social per a totes les persones. 

En el capítol escrit per Rovira-Beleta, s’esmenten els requeriments a tenir en compte en el disseny d’una instal·lació esportiva, les dificultats més habituals amb què es troben les persones grans o que tenen discapacitats severes per poder accedir a la instal·lació i dur a terme la pràctica esportiva, i es concreten les dimensions diferents per a persones en cadira de rodes manual, de motor o esportiva, així com les necessitats de persones amb discapacitats sensorials (visuals o auditives) i cognitives (intel·lectuals o mentals). 

“L’objectiu d’aquest llibre és descobrir les capacitats de les persones amb discapacitat gràcies a la pràctica de l’esport”, assegura el professor. “Intenta analitzar diversos aspectes que defineixen el marc normatiu de l’esport de persones amb discapacitat a Espanya, i com a conclusió proposa diverses recomanacions per seguir en el futur, que es podran convertir en propostes legislatives”. 

L’obra l’ha promogut la Fundació ONCE, el Comitè Paralímpic Espanyol i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, i es va presentar davant de diverses universitats i institucions acadèmiques i de recerca en l’àmbit esportiu i social, així com representants de comunitats autònomes, ajuntaments i el Comitè Paralímpic Espanyol, entre d’altres.