UIC Barcelona en xifres

Curs 2017 / 2018
Actualitzades a 01/06/2018*

Estudis

 • 14 graus
 • 74 postgraus i màsters
 • 12 màsters oficials
 • 5 programes doctorats
 • 172 formació contínua
 • 16 Facultats, Escoles i Instituts

Estudiants

 • 7.003 estudiants:
  • 3.429 de grau
  • 629 de màster
  • 406 de postgrau
  • 196 de doctorat
  • 2.343 de Formació Contínua

Personal

 • 521 professors docents i investigadors amb relació laboral
 • 321 personal d’administració i serveis

Alumni UIC Barcelona

 • 17.643 membres

Activitat Internacional

 • 345 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
 • 1.138 estudiants de grau i postgrau estrangers UIC Barcelona
 • 293 convenis de mobilitat

UIC Barcelona – Empreses

 • 3.195 convenis de pràctiques
 • 13 càtedres d’empresa
 • 4 aules

Recerca

 • Projectes de Recerca
  • 20 competitius
  • 57 no competitius
 • 26 grups de recerca

Instal·lacions i Serveis

 • 17.706,29 m2 coberts Campus Sant Cugat
 • 23.477,37 m2 coberts Campus Barcelona