Articles published in high-impact factor journals

Closed

Aquesta convocatòria d'incentius a la publicació que s'obrirà cada any ala UIC té la finalitat d’estimular la recerca i augmentar el nombre de publicacions d’impacte per part dels investigadors.

Termini

La convocatòria s’obrirà cada any el dia 1 d’abril i es tancarà el 30 d’abril,ambdós inclosos. Podran participar a la convocatòria membres del PDI de la UIC que siguin autors d’articles que hagin estat acceptats en revistes d’impacte per publicar-los des del dia 1 de maig de l’any anterior a la convocatòria, al dia de tancament de la convocatòria de cada any.

Només es pot atorgar un incentiu per publicació, que es concedirà en forma de crèdit per a inversions en recerca. La persona encarregada de gestionar-lo serà la que presenti la sol·licitud.