BASTIDA VIALCANET, Ramon

Departament
Department of Economy and Business Organization
Grup de recerca
Quality & Innovation for Service Excellence (QISE)

Teacher profile

Professor Associat/ada
Coordinador departament de pràctiques d'empresa 2014

Academic curriculum

 • Comptabilitat i Auditoria. Universitat Rovira i Virgili
 • Màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Barcelona School of Management. Universitat Pompeu Fabra, 2006
 • Administració i Direcció d'Empreses. Universitat Autònoma de Barcelona, 2002

Articles

Capítols de llibre

 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Mas-Machuca, M., (2019), "Relationship Between Mission Drift and Financial Strategies in Social Enterprises", Handbook of Research on Value Creation for Small and Micro Social Enterprises, pp. 151-167, IGI Global. ISBN: 97815225629.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Mas-Machuca, M.; Bistué, A., (2018), "Magdas Hotel: de refugiados a trabajar en un entorno multicultural", Noves tendències en creació i gestió d’empreses socials. Casos d'estudi, pp. 71-82, PROFIT EDITORIAL. ISBN: 978-84-96998-30-8.
 • Mas-Machuca, M.; Bastida-Vialcanet, Ramon; Gil-Doménech, Dolors; Berbegal-Mirabent, Jasmina; Marimon, Frederic, (2017), "Marc teòric i formulació d’hipòtesis i proposicions", Com fer recerca - Treball Fi de Grau, Tesi de Màster, Tesi Doctoral i altres projectes de recerca, pp. 91-102, PROFIT EDITORIAL. ISBN: 978-84-16904-677-9.
 • Gil-Doménech, Dolors; Berbegal-Mirabent, Jasmina; Marimon, Frederic; Mas-Machuca, M.; Bastida-Vialcanet, Ramon, (2017), "Formulant la pregunta de recerca i la proposta de recerca", Com fer recerca - Treball Fi de Grau, Tesi de Màster, Tesi Doctoral i altres projectes de recerca, pp. 75-90, PROFIT EDITORIAL. ISBN: 978-84-16904-677-9.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, (12/10/2016), "Marc conceptual", Guia tècnica per a l'elaboració del balanç social, pp. 9-19. ISBN: 978-84-617-5740-4.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, (12/10/2016), "Casos d’estudi: experiències pràctiques d’elaboració del balanç social", Guia tècnica per a l'elaboració del balanç social, pp. 57-68. ISBN: 978-84-617-5740-4.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, (28/03/2010), "Distribució del resultat", manual de comptabilitat de cooperatives, pp. 129-144, ACCID. ISBN: 978-84-614-6510-1.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, (28/03/2010), "Operacions amb els socis", manual de comptabilitat de cooperatives, pp. 117-128, ACCID. ISBN: 978-84-614-6510-1.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, (28/03/2010), "Fons subordinats", manual de comptabilitat de cooperatives, pp. 81-91, ACCID. ISBN: 978-84-614-6510-1.

Projects and research

Projecte ARACOOP per al foment de l’economia social i del cooperativisme, per al foment de l’economia social i del cooperativisme

IP: Bastida-Vialcanet, Ramon
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Automempresa
01/11/2019 - 31/10/2020

Activitats formatives universitàries (Universitat Internacional de Catalunya)

IP: Bastida-Vialcanet, Ramon
Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya
01/11/2018 - 30/10/2019

Activitats formatives universitàries: Projecte d'impuls de l'economia social en l'àmbit universitari

IP: Bastida-Vialcanet, Ramon
Generalitat de Catalunya
01/11/2017 - 30/06/2018

Estudi sobre la situació del cooperativisme a Catalunya

IP: Bastida-Vialcanet, Ramon; Carreras, L.
Generalitat de Catalunya
01/02/2015 - 31/01/2016

Activities

Congreso organizado por la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa

Ponència "Does the internship placement in business administration enhance professional competences?", 2019.

Congreso organizado por la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa

Presentació de comunicació "Antecedents of mission drift in social enterprises", 2019.

EMES International Research Conference on Social Enterprise

Ponència "Impediments in financing social enterprises", 2019.

Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa

"La innovación aplicada a la financiación de los emprendedores y las empresas sociales. El caso de las inversiones de impacto", 2018.

CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Ponència "Empirical analysis of EQUASS implementation: motivations and benefits", 2018.

Congreso Nacional de ACEDE -esborrar

Ponència "Alliance success factors and performance in social economy entgerprises", 2017.

Congreso Nacional de ACEDE -esborrar

Ponència "Quality and satisfaction in hospital service", 2017.

EMES International Research Conference on Social Enterprise

Ponència "Alliance success factors and performance in social economy enterprises", 2017.

EMES International Research Conference on Social Enterprise

Ponència "An empirical analysis of the effects of human resource management practices on job satisfaction in non-profit organizations", 2017.

Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa

Ponència "An empirical analysis of the impact of HRM practices on job satisfaction in nonprofit organizations", 2016.