Ramon
BASTIDA
VIALCANET
Extensió: 
Teacher photo

Academic curriculum of Dr. BASTIDA VIALCANET, Ramon

 • Comptabilitat i Auditoria
  Universitat Rovira i Virgili.
 • Administració i Direcció d'Empreses
  Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
 • Màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa
  Barcelona School of Management. Universitat Pompeu Fabra (2006).

Publications of Dr. BASTIDA VIALCANET, Ramon

Articles

 • Marimon, Frederic; Melão, N.; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2019, "Motivations and benefits of quality management systems in social services: mediation of the implementation process", Total Quality Management & Business Excellence.
 • Magomedova, N.; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2019, "La Casa de Carlota: a studio where the diversity wins", Entrepreneurship, Education and Pedagogy.
 • Melão, N.; Bastida-Vialcanet, Ramon; Marimon, Frederic, 2019, "Assessing a quality model for the social sector: an empirical study of the EQUASS model", Total Quality Management & Business Excellence, 30, 221-243.
 • Marimon, Frederic; Gil-Doménech, Dolors; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2019, "Fulfilment of expectations mediating quality and satisfaction: The case of hospital service", Total Quality Management & Business Excellence, 30, 201-220.
 • Magomedova, N.; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2018, "Les inversions d'impacte (impact investments). Noves formes de finançament vinculades als canvis en el paradigma econòmic i la generació de valor empresarial", B-UIC. Your business magazine, 8-11.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Tanganelli, D., 2018, "Financiación de inversiones internacionales", Revista de Contabilidad y Dirección, 26, 101-114.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Marimon, Frederic; Carreras, L., 2018, "Human resource management practices and employee job satisfaction in nonprofit organizations", Annals of Public and Cooperative Economics, 89, 323-338.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Marimon, Frederic; Carreras, Ll., 2017, "Human resource management practices and employee job satisfaction in nonprofit organizations", Annals of Public and Cooperative Economics, 89, 323-338.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Marimon, Frederic; Tanganelli, D., 2017, "Alliance success factors and performance in social economy enterprises.", Management decision-esborrar, 55, 1065-1080.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Carreras, L., 2015, "Estudio sobre la rendición de cuentas en materia de responsabilidad social: el balance social", CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 84, 251-277.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Somoza, A.; Vallverdú, J., 2015, "ESTUDIO ECONÓMICO Y CONTABLE DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS: 1881-1922", De Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad, 22, 7-36.
 • Montegut, Y.; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2014, "Anàlisi de les modificacions estatutàries per adaptar el règim de reemborsament del capital social a les normes comptables de les cooperatives", Intangible capital, 10, 717-740.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Amat, J., 2014, "Efectos económicos de la primera aplicación de las normas contables adaptadas a la NIC 32 en las cooperativas", Revista de Contabilidad, 17, 201-2011.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Carreras, L., 2013, "Estudi empíric sobre els efectes econòmics de l'aplicació de la NIC 32 a les cooperatives", Intangible capital, 9, 392-419.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 2012, "Cooperativas: Aspectos diferenciales, fortalezas y debilidades", Revista de Contabilidad y Dirección, 51-71.

Book chapters

 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Mas-Machuca, M., 2019, "Relationship Between Mission Drift and Financial Strategies in Social Enterprises", Handbook of Research on Value Creation for Small and Micro Social Enterprises. IGI Global, 151-167.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon; Mas-Machuca, M.; Bistué, A., 2018, "Magdas Hotel: de refugiados a trabajar en un entorno multicultural", Noves tendències en creació i gestió d’empreses socials. Casos d'estudi. PROFIT EDITORIAL, 71-82.
 • Mas-Machuca, M.; Bastida-Vialcanet, Ramon; Gil-Doménech, Dolors; Berbegal-Mirabent, Jasmina; Marimon, Frederic, 2017, "Marc teòric i formulació d’hipòtesis i proposicions", Com fer recerca - Treball Fi de Grau, Tesi de Màster, Tesi Doctoral i altres projectes de recerca. PROFIT EDITORIAL, 91-102.
 • Gil-Doménech, Dolors; Berbegal-Mirabent, Jasmina; Marimon, Frederic; Mas-Machuca, M.; Bastida-Vialcanet, Ramon, 2017, "Formulant la pregunta de recerca i la proposta de recerca", Com fer recerca - Treball Fi de Grau, Tesi de Màster, Tesi Doctoral i altres projectes de recerca. PROFIT EDITORIAL, 75-90.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 12/10/2016, "Marc conceptual", Guia tècnica per a l'elaboració del balanç social, 9-19.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 12/10/2016, "Casos d’estudi: experiències pràctiques d’elaboració del balanç social", Guia tècnica per a l'elaboració del balanç social, 57-68.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 28/03/2010, "Distribució del resultat", manual de comptabilitat de cooperatives. ACCID, 129-144.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 28/03/2010, "Operacions amb els socis", manual de comptabilitat de cooperatives. ACCID, 117-128.
 • Bastida-Vialcanet, Ramon, 28/03/2010, "Fons subordinats", manual de comptabilitat de cooperatives. ACCID, 81-91.

Projects and research of Dr. BASTIDA VIALCANET, Ramon

 • Activitats formatives universitàries (Universitat Internacional de Catalunya).
 • Activitats formatives universitàries: Projecte d'impuls de l'economia social en l'àmbit universitari.
 • Estudi sobre la situació del cooperativisme a Catalunya.

RDI no competitiu of Dr. BASTIDA VIALCANET, Ramon

 • Situació actual de l’ensenyament en comptabilitat a Catalunya.
 • Estudi sobre la viabilitat d’unificar la gestió econòmica de quatre escoles del terme municipal de Granollers en un patronat o entitat similar.
 • Estudi històric comptable de la Compañía General de Tabacos de Filipinas: 1881-1922.