Defensa de tesi: Marta Prats Arimon

Tesis
Comparte esta información
21/09/1712:00hal

Título de la tesis: "CONECTEM, intervenció en tècniques de comunicació bàsica i assistida pel malalt crític a l'ambulància"

  • Doctoranda: Marta Prats Arimon
  • Directora: Dra. María Teresa Lluch Canut
  • Codirectora: Dra. Montserrat Puig Llobet

Programa de doctorado: Doctorado en Investigación en Salud (RD 1393/07)

Composición del tribunal:

  • President: Dra. Carme Ferré Grau (Universitat Rovira i Virgili)
  • Vocal: Dr. Juan Francisco Roldán Merino (Escola d’infermeria Sant Joan de Deu)
  • Secretaria: Dra. Cristina Monforte Royo (Universitat Internacional de Catalunya)
Salón de Grados
Campus Barcelona