UIC Barcelona crea el Aula de Innovación Docente

16/02/17
Comparte esta información

La Universidad ha creado el Aula de Innovación Docente, una iniciativa que nace gracias al impulso de la Fundación Puig y que pretende acoger todas las actividades relacionadas con la innovación en el aula. A través de esta aula se quieren reconocer e impulsar las iniciativas de innovación docente, tanto desde el punto de vista metodológico como de investigación y de desarrollo tecnológico.

UIC Barcelona crea el Aula de Innovación Docente

Els principals objectius d’aquest projecte són, entre d’altres, potenciar l’interès del professorat per millorar la seva metodologia docent, centralitzar el coneixement en allò referent a la innovació docent i oferir-ho com a servei a la comunitat de UIC Barcelona, i aconseguir nivells d’excel·lència en tot el que estigui relacionat amb les tècniques de docència.

Elena Santa María, membre del Servei d’Innovació i Qualitat Educativa de UIC Barcelona (SIQE) i coordinadora de l’Aula, explica que “el creixent interès del professorat en implementar iniciatives i projectes d’aquest tipus i la necessitat que la Universitat es posicioni competitivament en aquest àmbit” ha fet possible el naixement d’aquesta aula.

L’equip que dirigeix el projecte està format, d’una banda, pels professors Carlos de Miranda, de la Facultat de Dret; Pilar Fuster, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Eva Perdiguer, de la Facultat d’Educació i, de l’altra, Elena Santa Maria, de SIQE, i Carles Rius, del Departament d’Innovació Tecnològica.