Visita del Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia de la Universitat Catòlica de Milà

04/04/16
Comparte esta información

Les professores Giovanna Rossi i Donatella Bramante van visitar el 31 de març la nostra universitat per impartir un seminari de recerca a l’equip d’investigadors de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF) i reunir-se amb Montserrat Gas, directora de l’IESF, i Rita Cavallotti, responsable de recerca de l’Institut. Tots dos instituts faran una investigació sociològica comparada entre Espanya i Itàlia.

 
Visita del Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia de la Universitat Catòlica de Milà

El Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia, nascut a l’empara de la Universitat Catòlica de Milà, es va fundar l’any 1976 i pertany com a membre fundador a REDIF (Réseau Européen des Institutes de la Famille) i a l’ESFR (Societat Europea de les Relacions Familiars).

Té, a més a més, una àmplia tradició investigadora i un equip format per psicòlegs i sociòlegs, en diàleg amb demògrafs, economistes, filòsofs, així com experts en l’educació i el dret.

Les línies d’estudi que impulsa aquest centre acadèmic giren al voltant del cicle de vida familiar —adolescents i adults joves—, les associacions familiars amb relació a les polítiques socials, la família i la diversitat cultural i les relacions parentals.

Disposa de formació de postgrau i diverses publicacions: “Studi Interdisciplinari sulla Famiglia” (‘Estudis Interdisciplinaris de la Família’) i “Quaderni del Centre Famiglia” (‘Centre d’Estudis de la Família’).

Els investigadors del centre segueixen una línia de treball emmarcada en l’enfocament relacional i simbòlic dels fenòmens familiars. Segons aquest enfocament, la família és el lloc de trobada i vinculació entre gèneres i generacions. També és la font primària del patrimoni afectiu i moral de l’ésser humà, a més de ser vista com a subjecte societari, protagonista actiu de la construcció de la identitat personal, de l’acció educativa i de les polítiques socials.