Assignatura

Clínica

 • codi 11876
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 16

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Dr. Pablo ALTUNA - altuna@uic.es

Horari d'atenció

  Visita prèviament concertada, durant el dilluns
Antoni Castellón tonict80@gmail.com
Pablo Altuna altuna@uic.es
Marc Quevedo quevedopou@hotmail.com

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

  El programa de la Residència Clínica en Implantologia Oral dedica el 50% del seu temps al diagnòstic i pla de tractament sobre pacients aportats per la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO). Durant aquesta residència, l'alumne realitzarà la primera visita, un diagnòstic complet incloent CBCT d'última generació, fotografia clínica, muntatge en articulador i confecció de guies radiològiques i quirúrgiques dels seus propis pacients. Després de presentar els casos a la sessió clínica corresponent, s'autoritzarà l'alumne per la col · locació dels implants protésicamente guiats en els quiròfans de la universitat. El seguiment, des de la primera visita fins a l'alta mèdica del pacient, es realitza íntegrament durant el programa. D'aquesta manera, l'alumne adquireix una visió global de la implantologia moderna i consolida els seus coneixements teòrics.

Requisits previs

Els requisits per poder realitzar la pràctica clínica a la CUO inclouen l'assistència obligatòria a les pràctiques preclíniques i seminaris. El domini de l'idioma espanyol parlat per poder comunicar-se amb els pacients és molt recomanable. No es permetrà realitzar pràctiques sobre pacients sense la uniformitat adequada ni l'instrumental exigit.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneixements pràctics que li permetin tractar pacients edèntuls totals i parcials d'una manera global, des de la primera visita fins a l'alta. Aplicant els coneixements teòrics adquirits, els alumnes posaran en pràctica la seva capacitat per diagnosticar utilitzant eines com l'articulador semi-ajustable, la càmera fotogràfica digital o el tomògraf de feix cònic (CBCT), elaborar un pla de tractament i finalment, operar els seus pacients .

Competències

En finalitzar la seva Residència Clínica, l'alumne serà capaç de diagnosticar i elaborar un pla de tractament amb seguretat, així com tractar quirúrgicament amb implants dentals a pacients edèntuls parcials i totals en casos senzills.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer l'anatomia quirúrgica
Conèixer les diferents tècniques radiològiques
Conèixer els passos que s'han de tenir en compte d’una rehabilitació sobre dents i sobre implants
Diagnosticar i conèixer exploracions complementaries
Establir un pla de tractament
Conèixer els paràmetres estètics de la cavitat oral
Conèixer com avaluar els paràmetres estètics
Conèixer els mitjans per assolir estètica
Conèixer els passos d’una rehabilitació amb pròtesi unitària, parcial i completa sobre implants en diferents casos clínics.
Conèixer el tractament quirúrgic bàsic
Conèixer el tractament quirúrgic avançat (aplicació de substituts ossis i membranes en casos senzills)

Identificar diferents sistemes d'implants i les seves particularitats.

 

Continguts

 • Aplicació dels coneixements teòrics adquirits per poder realitzar una tasca assistencial adequada.
 • Fotografia clínica dental
 • Muntatge en articulador semi-ajustable
 • Confecció de guies radiològiques
 • Maneig del tomògraf de feix cònic (CBCT)
 • Confecció de guies quirúrgiques
 • Coneixement instrumental i muntatge de camp quirúrgic
 • Tècniques bàsiques de cirurgia oral: incisions, sutures ...
 • Cirurgia d'implants amb diferents sistemes
 • Aplicació de substituts ossis i
 • Farmacologia
 • Cures postoperatòries
 • Segona cirurgia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Activitat assistencial, que consisteix en la visita de pacients per elaborar un diagnòstic i un pla de tractament que permeti la col·locació d'implants dentals de forma segura i predictible.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Seràn avaluadas cada una de les pràctiques atenent a l’adquisició i aplicació de coneixements, habilitat i actitut envers els pacients (inclús puntualitat). L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

Bibliografia i recursos

 • Prótesis tejido-integradas. Brånemark/Zarb/Albrektsson. Quintessence Books, 1987.
 • Implantología Contemporánea. Carl E Misch. Elsevier Mosby, 2009.
 • Medimecum. Guía de terapia Farmacológica. Luis F. Villa. Adis, 2012.
 • Maxillary Sinus Surgery and alternatives in treatment. Testori T et al. Quintessence Books, 2009.
 • 20 Years of guided bone regeneration in implant dentistry. Daniel Buser. Quintessence books, 2009.
 • Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. James R Hupp et al. Mosby Elsevier, 2008.
 • Bone Augmentation in Oral Implantology. Fuad Khoury, Hadi Antoun, Patrick Missika. Quintessence Publishing Co, 2007
 • Implant Overdentures. The Standard of care for edentulous patients. JS Feine, GE Carlsson. Quintessence, 2003.
 • Cirugía Oral e Implantología. Guillermo Raspall. Editorial Médica Panamericana, 2006.
 • Cirugía Bucal. Cosme Gay Escoda. Ergon, 1999.
 • Clinical Manual of Implant Dentistry. Davarpanah. Quintessence Books, 2003.
 • ITI Treatment Guide. Implant Therapy in the Esthetic Zone. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • ITI Treatment Guide. Loading protocols in Implant Dentistry.                     Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Implant Placement in post-extraction sites. Chen S, Buser D et al. Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Sinus Floor Elevation Procedures. Chen, Buser et al. Quintessence Books, 2011.
 • The SAC Classification in Implant Dentistry. Dawson A. et al. Quintessence Books, 2008.
 • Dental Implant Complications. Stuart J. Froum. Wiley-Blackwell, 2010.
 • Oseointegración. Diagnóstico Clínico y Alternativas Restauradoras. Engelman. Quintessence Books, 1996.
 • Surgical Manual of Implant Dentistry. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • Periodontología Clínica. Carranza. McGraw Hill, 2004.
 • Técnica de Injerto del Seno Maxilar y su aplicación en Implantología. Luis Martín Villa. Elsevier Masson, 2006.
 • Rehabilitación implantosoportada en casos complejos. Chiapasco/Romeo. Amolca, 2006.
 • Injertos Óseos en Implantología. Técnicas y aplicaciones clínicas. Federico Hernández-Alfaro. Quintessence Books, 2006.
 • Cirugía Avanzada en Implantes. Baladrón. Ergon, 2000.
 • Factores de Riesgo en Implantología Oral. Renouard y Rangert. Quintessence Books, 2000.
 • Soft Tissue and Esthetic Considerations in implant Therapy. Sclar. Quintessence Books, 2005.
 • Carga Inmediata en implantología. Vicente Jiménez. Quintessence Books, 2005.
 • Dental and Craneofacial Applications of Platelet-Rich Plasma. Marx. Quintessence Books, 2000.
 • Un nuevo enfoque en la regeneración ósea. Plasma Rico en factores de crecimiento. Anítua. Puesta al día Publicaciones, 2000.
 • Glossary of Oral and Maxillofacial Implants. WR Laney, Quintessence, 2007.
 • Cawson’s Essentials of oral Pathology and Oral Medicine. RA Cawson/EW Odell. Curchill Livingstone, 2008.
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00