Assignatura

Implantologia Clínica

  • codi 11877
  • curs 1
  • període Anual
  • tipus OB
  • credits 4

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Lc. Marc-Lluis QUEVEDO - mquevedo@uic.es

Horari d'atenció

Visita prèviament concertada, durant el dilluns

  • Antoni Castellón tonict80@gmail.com
  • Pablo Altuna altuna@uic.es
  • Marc Quevedo quevedopou@hotmail.com

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

La implantologia oral requereix d'una formació sòlida per poder arribar al diagnòstic i al pla de tractament més adequat. La capacitació implica dominar tot un seguit de tècniques com la fotografia clínica dental, el maneig del programari de planificació de la tomografia computeritzada de feix cònic, etc. Tots aquests conceptes s'integren en els diferents seminaris teòrico-pràctics que es realitzen durant el curs.

Requisits previs

Haver realitzat la introducció teòrica amb anterioritat a la part pràctica

Objectius

L'objectiu d'aquests seminaris teòrico-pràctics és el d'aprofundir en diferents tècniques o sistemes d'implants per poder tractar als nostres pacients d'una manera predictible, així com preparar l'alumne per enfrontar-se a amb diferents situacions clíniques des del punt de vista protètic i quirúrgic .

Competències

L'alumne estarà capacitat per realitzar diferents tècniques en pacients després d'haver-les realitzat en un entorn preclínic.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer diferents sistemes d'implants
Conèixer diferents tècniques complementàries
Conèixer el maneig d'instrumental específic en implantologia

Continguts

Funcionament de la CUO
Maneig del programari de la CUO
Muntatge en articulador semi-ajustable
Fotografia Dental
Instrumental quirúrgic
Muntatge de camp quirúrgic
Materials de sutura i tècniques
Radiologia i maneig de programari
Confecció de guies radiològiques
Confecció de guies quirúrgiques
Sistema d'implants Dentsply
Sistema d'implants Straumann
Sistema d'implants MIS
Sistema d'implants Biomet-3i
Sistema d'implants Nobel Biocare
Sistema de pròtesis Dentsply
Sistema de pròtesis Straumann
Sistema de pròtesis MIS
Sistema de pròtesis Biomet-3i
Sistema de pròtesis Nobel Biocare
Piezosurgery
Sistemes de magnificació
Sistemes CAD-CAM
Preparació de comunicacions
Cerca bibliogràfica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Són sessions teorico-pràctiques en què es fa una breu introducció i posterior pràctica amb els diferents materials.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Es realitzarà una avaluació continuada del progrés dels alumnes. Els coneixements pràctics es valoraran al final de cada trimestre i al finalitzar el curs, durant l'examen final. L'assistència a aquest seminari es considera obligatòria per a obtenir el títol de Diploma.

Bibliografia i recursos

www.straumann.com

www.nobelbiocare.com

www.mis-implants.com

www.biomet3i.com

www.dentsplyimplants.es

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00