Assignatura

Planificació Prostodòncia en Implantologia

 • codi 11879
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 2

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Lc. Marc-Lluis QUEVEDO - mquevedo@uic.es

Horari d'atenció

Visita prèviament concertada, durant el dilluns
Antoni Castellón tonict80@gmail.com
Pablo Altuna altuna@uic.es
Marc Quevedo quevedopou@hotmail.com

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

Els implants dentals són un tractament rutinari a les clíniques dentals. En moltes ocasions, la col·locació dels implants es porta a terme sense les més elementals nocions de diagnòstic prostodóncico, pel que el tractament rehabilitador es complica. El diagnòstic i la planificació en implantologia oral són la clau per a l'èxit dels nostres tractaments, juntament amb una adequada tècnica quirúrgica. En aquesta assignatura es presenta a l'estudiant els conceptes teòrics des del punt de vista rehabilitador.

Requisits previs

Cap

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és preparar l'alumne per al correcte diagnòstic, pla de tractament i les seves diferents alternatives per realitzar la rehabilitació oral de pacients amb edentulisme unitari, parcial i total.

Competències

Planificar casos des del punt de vista rehabilitador per al tractament de pacients amb edentulismo unitari, parcial i total

Continguts

 • Fonaments de pròtesi sobre implants
 • Connexions en implantologia
 • Encerat diagnòstic, guia radiològica i guia quirúrgica
 • Fonaments de pròtesi sobre implants: oclusió i articulació
 • Tipus de Pròtesis sobre implants
 • Pròtesi sobre implants: Impressions
 • Provisionalización en implantologia: de la amovible a la càrrega immediata
 • Sobredentadures
 • Pròtesi unitària, parcial i completa fixa sobre implants
 • Pròtesis en el sector estètic
 • Programari de planificació i cirurgia guiada
 • Noves tecnologies en pròtesi sobre implants
 • Complicacions en pròtesi sobre implants
 • Manteniment en pròtesi sobre implants

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Classes magistrals teòriques

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Es realitzarà una avaluació continuada del progrés dels alumnes. Els coneixements teòrics es valoraran al final de cada trimestre i al finalitzar el curs, durant l'examen final. L'assistència a aquestes classes es considera obligatòria per a obtenir el títol de Diploma.

Bibliografia i recursos

 • Prótesis tejido-integradas. Brånemark/Zarb/Albrektsson. Quintessence Books, 1987.
 • Implantología Contemporánea. Carl E Misch. Elsevier Mosby, 2009.
 • Implant Overdentures. The Standard of care for edentulous patients. JS Feine, GE Carlsson. Quintessence, 2003.
 • Clinical Manual of Implant Dentistry. Davarpanah. Quintessence Books, 2003.
 • ITI Treatment Guide. Implant Therapy in the Esthetic Zone. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • ITI Treatment Guide. Loading protocols in Implant Dentistry.                     Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Implant Placement in post-extraction sites. Chen S, Buser D et al. Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Sinus Floor Elevation Procedures. Chen, Buser et al. Quintessence Books, 2011.
 • The SAC Classification in Implant Dentistry. Dawson A. et al. Quintessence Books, 2008.
 • Dental Implant Complications. Stuart J. Froum. Wiley-Blackwell, 2010.
 • Oseointegración. Diagnóstico Clínico y Alternativas Restauradoras. Engelman. Quintessence Books, 1996.
 • Rehabilitación implantosoportada en casos complejos. Chiapasco/Romeo. Amolca, 2006.
 • Cirugía Avanzada en Implantes. Baladrón. Ergon, 2000.
 • Factores de Riesgo en Implantología Oral. Renouard y Rangert. Quintessence Books, 2000.
 • Soft Tissue and Esthetic Considerations in implant Therapy. Sclar. Quintessence Books, 2005.
 • Carga Inmediata en implantología. Vicente Jiménez. Quintessence Books, 2005.
 • Glossary of Oral and Maxillofacial Implants. WR Laney, Quintessence, 2007.
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00