Assignatura

Planificació Quirúrgica en Implantologia

 • codi 11880
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 6

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Responsable

Lc. Marc-Lluis QUEVEDO - mquevedo@uic.es

Horari d'atenció


Cita prèvia, Dilluns


Antoni Castellón tonict80@gmail.com


Pablo Altuna altuna@uic.es


Marc Quevedo quevedopou@hotmail.com

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

La implantologia oral és un tractament rehabilitador molt utilitzat i popular per al tractament de pacients edèntuls. La col · locació d'un o més dents, requereix d'un procediment quirúrgic en el qual intervenen molts factors que cal tenir en compte abans d'operar al nostre pacient. L'objectiu d'aquesta assignatura és preparar l'alumne, mitjançant classes magistrals, per a la correcta elecció de l'implant, abordatge quirúrgic, tècniques, biomaterials i complicacions que puguin sorgir durant aquesta fase del tractament.

Requisits previs

Cap

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és preparar l'alumne, mitjançant classes magistrals, per a la correcta elecció de l'implant, abordatge quirúrgic, tècniques, biomaterials i complicacions que puguin sorgir durant aquesta fase del tractament.

Competències

Els alumnes seran capaços de triar la tècnica quirúrgica més predictible per tractar els seus pacients

Continguts

Fonaments quirúrgics en cirurgia oral
Implantologia bàsica: osteointegració i conceptes actuals
Anatomia Quirúrgica dels maxil·lars
Radiologia aplicada a la implantologia
Periodòncia en implantologia
Dissenys i superfícies en implants dentals
Seqüència quirúrgica en implantologia. Pas a pas.
Consideracions en implants en zona estètica
Implants immediats post-extracció
Regeneració òssia en implantologia
Elevació de si: abordatges crestal i lateral
Cirurgia guiada
Alternatives de tractament: Implants curts
Alternatives de tractament: Implants inclinats
Tècniques de cirurgia avançada
Maneig dels teixits tous en implantologia
Manteniment, complicacions i tractament de la periimplantitis.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Classes teòriques magistrals

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Es realitzarà una avaluació contínua del progrés dels alumnes. Els coneixements teòrics es valoraran al final de cada trimestre i al finalitzar el curs, durant l'examen final. L'assistència a aquestes classes es considera obligatòria per obtenir el títol de Diploma.

Bibliografia i recursos

 • Prótesis tejido-integradas. Brånemark/Zarb/Albrektsson. Quintessence Books, 1987.
 • Implantología Contemporánea. Carl E Misch. Elsevier Mosby, 2009.
 • Medimecum. Guía de terapia Farmacológica. Luis F. Villa. Adis, 2012.
 • Maxillary Sinus Surgery and alternatives in treatment. Testori T et al. Quintessence Books, 2009.
 • 20 Years of guided bone regeneration in implant dentistry. Daniel Buser. Quintessence books, 2009.
 • Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. James R Hupp et al. Mosby Elsevier, 2008.
 • Bone Augmentation in Oral Implantology. Fuad Khoury, Hadi Antoun, Patrick Missika. Quintessence Publishing Co, 2007
 • Implant Overdentures. The Standard of care for edentulous patients. JS Feine, GE Carlsson. Quintessence, 2003.
 • Cirugía Oral e Implantología. Guillermo Raspall. Editorial Médica Panamericana, 2006.
 • Cirugía Bucal. Cosme Gay Escoda. Ergon, 1999.
 • Clinical Manual of Implant Dentistry. Davarpanah. Quintessence Books, 2003.
 • ITI Treatment Guide. Implant Therapy in the Esthetic Zone. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • ITI Treatment Guide. Loading protocols in Implant Dentistry.                     Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Implant Placement in post-extraction sites. Chen S, Buser D et al. Quintessence Books, 2008.
 • ITI Treatment Guide. Sinus Floor Elevation Procedures. Chen, Buser et al. Quintessence Books, 2011.
 • The SAC Classification in Implant Dentistry. Dawson A. et al. Quintessence Books, 2008.
 • Dental Implant Complications. Stuart J. Froum. Wiley-Blackwell, 2010.
 • Oseointegración. Diagnóstico Clínico y Alternativas Restauradoras. Engelman. Quintessence Books, 1996.
 • Surgical Manual of Implant Dentistry. Buser et al. Quintessence Books, 2007.
 • Periodontología Clínica. Carranza. McGraw Hill, 2004.
 • Técnica de Injerto del Seno Maxilar y su aplicación en Implantología. Luis Martín Villa. Elsevier Masson, 2006.
 • Rehabilitación implantosoportada en casos complejos. Chiapasco/Romeo. Amolca, 2006.
 • Injertos Óseos en Implantología. Técnicas y aplicaciones clínicas. Federico Hernández-Alfaro. Quintessence Books, 2006.
 • Cirugía Avanzada en Implantes. Baladrón. Ergon, 2000.
 • Factores de Riesgo en Implantología Oral. Renouard y Rangert. Quintessence Books, 2000.
 • Soft Tissue and Esthetic Considerations in implant Therapy. Sclar. Quintessence Books, 2005.
 • Carga Inmediata en implantología. Vicente Jiménez. Quintessence Books, 2005.
 • Dental and Craneofacial Applications of Platelet-Rich Plasma. Marx. Quintessence Books, 2000.
 • Un nuevo enfoque en la regeneración ósea. Plasma Rico en factores de crecimiento. Anítua. Puesta al día Publicaciones, 2000.
 • Glossary of Oral and Maxillofacial Implants. WR Laney, Quintessence, 2007.
 • Cawson’s Essentials of oral Pathology and Oral Medicine. RA Cawson/EW Odell. Curchill Livingstone, 2008.
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00