Assignatura

Transformació Digital dels Negocis

  • codi 13443
  • curs 3
  • període
  • tipus op
  • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Responsable

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00