Assignatura

Transformació Digital Aplicada a l'empresa

  • codi 13449
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Sistemes i criteris d'avaluació

10% Assistència a classe (Com a mínim 70% de les sessions)

40% Pràctica

50% Examen final (Nota mínima >= 4)

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00