Universitat Internacional de Catalunya

Graus

Documentació necessària

Proves d'admissió

Despeses de tramitació

Reserva i matrícula

Legalització de documents

Homologació de documents

Sol·licitud d’Admissió