Universitat Internacional de Catalunya

Altres ajudes

Els alumnes poden obtenir algun descompte en el moment d’efectuar la matrícula si compleixen algun d’aquests supòsits:

  • Els alumnes de famílies residents a Espanya amb carnet de família nombrosa i monoparental especial obtindran un 10 % de descompte a la matrícula per als estudis de graus, postgraus i màsters. Des del curs 2019-2020 aquest descompte és incompatible amb les beques BEA.

  • Els membres de l’agrupació Alumni que hagin finalitzat els estudis a UIC Barcelona tindran un 5% de descompte en les activitats de postgrau de UIC Barcelona.

  • Els alumnes amb discapacitat igual o superior al 33% obtindran un 50% de descompte a la matrícula, tant per als estudis de grau com pels de màster.

Documentació

En tots els casos l’alumne interessat haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula els documents acreditatius dels supòsits exposats.

 

Màsters, postgraus i cursos superiors