Universitat Internacional de Catalunya

Beques

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - ADE

Obert

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Arquitectura

Obert
Beques d'Excel·lència Acadèmica, d’Expedient Acadèmic i Beca Internacional

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Salut

Obert

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Educació

Obert

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Dret

Obert

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Comunicació

Obert

Beques d'Excel·lència Internacional (Alumnes internacionals)

Obert
*Beques obertes únicament per a programes de grau

Beques d'Excel·lència Acadèmica

Obert

Beques UIC Barcelona

Tancat

Beca de Col·laboració

Obert