Sol·licitud d'admissió

Documentació necessària

Documentació necessària per a la matrícula:

  • Full d’admissió al Programa de Doctorat
  • Fotocòpia del DNI / NIE
  • 2 fotografies de mida carnet
  • Títol de grau
  • Expedient acadèmic grau
  • Títol de postgrau
  • CV alumne
  • Certificat nivell anglès
  • Projecte de tesi Informe favorable del CER
  • Compromís documental