Sol·licitud d'admissió

Reserva i matrícula

Matrícula al programa de doctorat

 • Els estudiants admesos al període de recerca del doctorat han de formalitzar la matrícula en cada curs acadèmic.
 • Hi ha dos períodes de matriculació anuals: 1-30 de novembre i 1-28 de febrer.
 • En el supòsit que un estudiant no estigui matriculat durant un any o més, si vol reprendre el període de recerca, ha de tornar a sol·licitar l’admissió al programa de doctorat i ha d’abonar les taxes de regularització de l’expedient, equivalents als anys en què no ha estat matriculat.
 • Per causes justificades, un estudiant pot sol·licitar la suspensió temporal dels estudis, fet que l’eximeix d’haver de pagar les taxes de regularització assenyalades en el paràgraf anterior

Tingueu en compte que:

 • Per poder tramitar la lectura de la tesi doctoral, l’estudiant ha d’estar matriculat en el programa de doctorat en un mínim de dos cursos acadèmics.
 • L’estudiant únicament es pot matricular en un dels programes de doctorat aprovats.

Pagaments que cal fer fins a tenir el títol de Doctor

 • Durant els anys que s’està elaborant la tesi: drets d’inscripció (anual).
 • Abans de dipositar la tesi a la Comissió de Doctorat: inscripció tesi (validesa 6 mesos).
 • Un cop aprovada la tesi per la Comissió de Doctorat per a la seva defensa: drets de lectura (validesa 6 mesos).
 • Un cop defensada i aprovada la tesi: taxes d’expedició del títol de doctor.

Forma de pagament

L’ingrés es pot fer triant qualsevol de les opcions de pagament següents, sempre tenint en compte el CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ indicat al peu del full de matrícula.

 • Presentant en persona aquest document a qualsevol de les entitats financeres següents: "la Caixa", Caixa de Terrassa, BBVA, Banc de Sabadell o Banco Santander.
 • Utilitzant els serveis d'Internet (cal ser-ne client i tenir contractat aquests serveis) de les entitats financeres següents:
  • "la Caixa" (ruta: Serveis / Impostos, rebuts, matrícules / Institucions / Pagui a Institucions)
  • BBVA (ruta: Pagos / Recibos no domiciliados / Enseñanza Superior / UIC a cuenta)
  • Banc Santander (ruta: Pagos / Pagos / Código (introduir 61737409) / N57 univ.int.catalunya / emisora 61737409
 • Pagament amb targeta de crèdit a través de la web de "la Caixa" (http://www.lacaixa.es).

No cal ser client d'aquesta entitat. (Busqueu al peu de la pàgina principal l'enllaç "Cercar més a La Caixa.es" / cliqueu a Pagaments, donatius i subhastes on-line / i seguiu la ruta: No sóc usuari de Línia Oberta / Trieu l'opció Codi CPR i/o Emissora).