Matrícula online

Passos que has de seguir

 1. Enviar a la Unitat d’Admissions (per correu convencional) la documentació necessària segons la via d’accés indicada.
 2. Una vegada enviada i rebuda la documentació, activarem l’apartat de matriculació en línia* durant les dates de matriculació que indiquem a la carta d’admissió. Podràs accedir al sistema introduint el teu codi (el que vas rebre per correu electrònic quan vas generar la sol·licitud d’admissió i que apareix a la carta d’admissió) i el DNI.
 3. Aquest enllaç no sactivarà si no has enviat la documentació necessària.
 4. Una vegada activat l’enllaç, obre’l i visualitzaràs la matrícula. Hauràs d’imprimir-la i fer el pagament.

*Si vols matricular-te de manera presencial, ho pots fer lliurant personalment la documentació esmentada a la Unitat d’Admissions del Campus Barcelona (horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

Documentació necessària

VIA 0

Alumnat amb batxillerat LOGSE/COU + PAU i assimilats

Targeta de la selectivitat aprovada original (exemplar per a la universitat), i còpia compulsada del títol de batxillerat o resguard de les taxes pagades de l’obtenció del títol.

VIA 1

Alumnat estranger amb les PAU del país d’origen aprovades
 • Certificat acadèmic de notes homologat o sol·licitud del títol de batxillerat espanyol.
 • Acreditació de la nota d’accés a la universitat a través de la UNED.
 • Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, traducció jurada original a l’espanyol.

VIA 2

Alumnat diplomat, llicenciat o equivalent

Certificat acadèmic personal de tots els cursos, còpia compulsada del títol de diplomat o llicenciat o resguard d’haver pagat les taxes.

Si vols sol·licitar convalidacions, a més a més hauràs de presentar la documentació següent:

 • Pla d’estudis i programa d’assignatures (objecte de convalidació) dels estudis efectuats.
 • Formulari de convalidacions emplenat (pots recollir-lo a la Direcció Promoció i Admissions).
Alumnes amb estudis universitaris estrangers
 • Homologació del títol emès pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport (UE) o còpia legalitzada original del títol universitari.
 • Còpia del certificat acadèmic original legalitzat de notes i la traducció jurada original a l’espanyol.
 • Documentació per a la petició de convalidacions: Pla d’estudis amb el segell de la universitat i traduït i programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat i traduït.

VIA 4

Alumnat cicles formatius de grau superior
 1. Alumnes titulats d’FP
  Certificat de notes dels tres cursos d’FP de 2n grau emès per l’institut públic al qual pertanyi el centre i còpia compulsada del títol o resguard d’haver pagat les taxes.
 2. Alumnes titulats de CFGS
  Certificat de notes corresponents al cicle formatiu emès pel centre i còpia compulsada del títol o resguard d’haver pagat les taxes.

VIA 7

Alumnat amb PAU i equivalents amb estudis universitaris iniciats

Certificat acadèmic personal (original d’estudis cursats) en què consti la via d’accés a la titulació (PAU, CFGS, FP) i la nota.

Si vols sol·licitar convalidacions, a més a més hauràs de presentar la documentació següent:

 • Pla d’estudis i programa d’assignatures (objecte de convalidació) dels estudis efectuats.
 • Formulari de convalidacions emplenat (pots recollir-lo a la Direcció Promoció i Admissions).
Alumnes amb estudis universitaris estrangers
 • Còpia del certificat acadèmic original legalitzat de notes i la traducció jurada original a l’espanyol.
 • Documentació per a la petició de convalidacions: Pla d’estudis amb el segell de la universitat i traduït i programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat i traduït.

VIA 8

Alumnat universitari provinent de CFGS

Certificat acadèmic personal (original) que acrediti la via d’accés.

Si vols sol·licitar convalidacions, a més a més hauràs de presentar la documentació següent:

 • Pla d’estudis i programa d’assignatures (objecte de convalidació) dels estudis efectuats.
 • Formulari de convalidacions emplenat (pots recollir-lo a la Direcció de Promoció i Admissions).

VIA 9

Alumnat amb la prova d’accés per a majors de 25 anys superada

Accés per a majors de 25 anys: certificat acreditatiu de l’accés emès per la Unitat d’Admissions.

VIA 10

Alumnes majors de 40 anys

Certificat acreditatiu de l’accés per a majors de 40 anys emès per la Unitat d’Admissions.

VIA 11

Alumnat amb la prova d’accés per a majors de 45 anys superada:

Accés per a majors de 45 anys: certificat acreditatiu de l’accés emès per la Unitat d’Admissions.

Formes de pagament

L’ingrés es pot fer per mitjà de diferents opcions de pagament (sempre tenint en compte el codi de procediment de recaptació que s’indica al peu del full de matrícula):

Presencial

Cal que presentis personalment el full de matrícula a qualsevol de les entitats financeres següents: “la Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA, Banc Sabadell, Banco Santander o Unnim.

Online

Per Internet, si ets client d’aquestes entitats i tens contractats els serveis corresponents:

 • “La Caixa” – Ruta: Serveis / Impostos, rebuts, matrícules / Institucions / Pagament a institucions.
 • Catalunya Caixa – Ruta: Cobraments i Pagaments / Impostos i taxes / Matrícules i taxes / Pagament.
 • BBVA – Ruta: Pagaments / Rebuts no domiciliats / Ensenyament superior / UIC Barcelona en compte.
 • Banco Santander – Ruta: Pagaments / Pagaments / Codi (introdueix 61737409) /N57univ.int.catalunya / emissora 61737409.

Targeta de crèdit

Amb targeta de crèdit, al web de “la Caixa”. No cal ser client d’aquesta entitat.

 1. Busca al peu de la pàgina principal l’enllaç “Cercar més a La Caixa.es”
 2. Clica a Pagaments, donatius i subhastes en línia
 3. Segueix la ruta: No sóc usuari de Línia Oberta / Tria l’opció Codi CPR i/o Emissora.